ฝ่ายบริหาร

ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

นายสุวิทย์ คุวานันท์
ผู้จัดการ

นางเสาวลักษณ์ สายดำ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ดร.อาริยา ธีรธวัช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา