ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยคุวานันท์ และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วันที่ 12 พ.ย. 2564
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นำทีมงานคณะผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและบุคลากร ทำพิธี MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					            <table border=
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,08:43   อ่าน 44 ครั้ง