ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปีการศึกษา 2563 

จะมีการอบรมนักเรียนที่สมัคร ในวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 

เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.24 KB